Майские праздники в Абхазии

Интер Сухум 3*(Сухум), с 30.04 от 7 ночей, от 7 500 р. за чел.

Курорт Пицунда ОП 2*(Пицунда), с 5.05 от 7 ночей, от 8 000 р. за чел.

Апсара 3*(Пицунда), с 03.05 от 7 ночей, от 8 500 р. за чел.

Магнолия NO*(Гагра), с 02.05 от 7 ночей, от 9 200 р. за чел.

FUN&SUN FAMILY Жоэквара 3* (Гагра), с 01.05 от 7 ночей, от 10 900 р. за чел.